กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand)

โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand)

พิมพ์ PDF 

       โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ได้ทำการเก็บข้อมูลขนาดรูปร่าง  และสรีระกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 13,442 คน โดยใช้เครื่อง3D Body Scanner ซึ่งเครื่องดังกล่าวทำงานโดยการฉายริ้วแสงสีขาว (Light Stripe) ไปที่ร่างกายผู้รับการสแกน เซ็นเซอร์ที่อยู่รอบเครื่องจะทำการตรวจจับภาพรูปร่างของริ้วแสงที่ปรากฎบนพื้นผิวร่างกาย จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการประมวลผลและสร้างออกมาเป็นภาพสรีระแบบสามมิติในคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวัดสัดส่วนของร่างกายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าการวัดด้วยมือ ที่เคยทำมาสำหรับมาตรฐาน ‘SizeThai’ แบ่งออกเป็น 9 ไซส์สำหรับผู้ชาย ได้แก่ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48  โดยกำหนดจากรอบอก และรอบเอว สำหรับผู้หญิงแบ่งออกเป็น 10 ไซส์ ได้แก่ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 โดยกำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบสะโพก นอกจากนี้ พบว่า ผู้ชายไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ ไซส์ 40 และผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ ไซส์ 36

 

      ข้อมูลมาตรฐาน ‘SizeThai’ ดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า เก้าอี้ เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และการแพทย์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรูปร่างและสัดส่วนของคนไทย 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป