การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ

พิมพ์

     นับตั้งแต่ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สทอภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ตั้งแต่  การทดสอบการทำงานของดาวเทียมในวงโคจร การปรับเทียบข้อมูลภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล การทดสอบความพร้อมของระบบผลิตข้อมูล ตลอดจนความพร้อมของการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกร ซึ่งปฏิบัติงานที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS ศรีราชา และที่ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน ลาดกระบัง กับเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ซึ่งปฏิบัติงานที่ สทอภ. เขตจตุจักร จนกระทั่งมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงเปิดให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ภายในประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS รายสำคัญได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม การเคหะแห่งชาติ และกรมชลประทาน

 

 

 

ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ  บันทึกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551

 

ภาพสามมิติจากดาวเทียม THEOS บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

 

ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณโรงอุปรากรซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

บันทึกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - ข้อมูลดาวเทียม THEOS
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด