กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS

พิมพ์ PDF

 

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 10:30 น. จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่หน้าอาคารสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS แล้วเสด็จฯไปทรงตัดแถบแพรเปิดอาคารสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS 
     ต่อจากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  กอปรด้วยภาพจากดาวเทียมบริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การพัฒนาระบบสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาด  5 เมตร × 5 เมตร, ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณต่างๆที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก, การประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม THEOS  ด้านการเกษตร ป่าไม้   การจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนภัยพิบัติ  และเสด็จฯ ทอดพระเนตรการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป