กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง

พิมพ์ PDF

    เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง มีขนาด (กxยxส) 93x200x105 ลบ.ซม.ประกอบด้วยชุดแปรงขัดชนิดขนแข็ง แปรงขัดชนิดขนอ่อนนุ่มและหินขัดต่อเนื่องกัน 8 ชุด มีอัตราการล้าง 500 กก./ชั่วโมง ปั๊มมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า มอเตอร์ขับเคลื่อน 1 แรงม้าและ 0.5 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ หัวฉีดแบบ Clip eyelet nozzle สามารถถอดล้างได้สะดวก โครงสร้างเป็นเหล็กไร้สนิม
    การขัดล้างและทำการปอกเปลือกมันฝรั่งสามารถทำได้ ในเวลาเดียวกัน สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการปอกล้างได้ตามต้องการ แต่โดยปกติจะใช้เวลาในการขัดล้างเพียง 2 นาที จะทำการขัดล้างในช่วงหินขัดก่อน แล้วจึงขัดด้วยแปรงอ่อนนุ่มอีกครั้ง การเคลื่อนที่ของมันฝรั่งจะใช้ระบบสกรูพาช่วยให้สามารถตั้งระยะเวลาในการขัด ล้างได้ มีระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อช่วย ประหยัดไปประยุกต์ใช้กับผลไม้อื่นๆ ได้อีก เช่น มันเทศ มันสำปะหลัง แครอท หัวผักกาด แห้ว เป็นต้น
ประโยชน์ของผลงาน
    เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง เป็นการออกแบบเครื่องจักรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานคน ลดการใช้สารเคมีในการปอกล้างมันฝรั่ง เครื่องที่ประดิษฐ์นี้มีน้ำหนักสูญเสียเพียง 6 % ขณะที่การปอกด้วยแรงงานคนสูญเสียถึง 20 % สามารถล้างขัดผิวมันฝรั่งออกได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของมันฝรั่ง
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป