กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บูรณาการไพลเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

พิมพ์ PDF

     วว.  ดำเนินการจัดทำชุด “โครงการบูรณาการไพล” ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก “ไพล” อย่างครบวงจร ซึ่งผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงสรรพคุณอันหลากหลายของไพลมากขึ้น  และประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิด คือ

-    ผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค

 เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าอนามัยเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นภายนอกสำหรับสตรี มีผลในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสตรี เช่น  เชื้อก่อโรคในช่องคลอด  เป็นต้น และยังสามารถกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนตามพื้นผิวสุขภัณฑ์  ซึ่งมีลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีน้ำมันไพลเป็นองค์ประกอบหลัก และมีความเป็นกรดอ่อนใกล้เคียงกับสภาวะภายในปรกติของช่องคลอด  ปัจจุบัน วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสสมุนไพรแล้ว  โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ   “ ผลิตภัณฑ์ไพลเฟรช ”  (PLY  FRESH)  ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

-    ผลิตภัณฑ์ ไพลซิดัล...กำจัดเห็บ หมัด สำหรับสุนัข

    มีจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์   ได้แก่  แชมพู   สเปรย์  และโลชั่น  มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บและหมัดสำหรับสุนัขได้  100%  ภายใน 30-60 นาที ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามวิธีมาตรฐาน OECD พบว่าไม่ก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและมีความปลอดภัยสูงทั้งจากการกินหรือซึมผ่านทางผิวหนัง วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ บริษัทไทย โปรดักส์ อินโนเวชั่น จำกัด   เพื่อการผลิตสำหรับจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดภายในประเทศ  และต่างประเทศในเร็วๆ นี้

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป