การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา

พิมพ์

    ได้มีการพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสีได้เป็นผลสำเร็จเพื่อใช้ในการ กระบวนการฉายรังสี โดยที่ฉลากสีนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ผสมสีที่เป็น PH indicator แล้วนำมาติดลงบนฉลาก เมื่อติดฉลากไปกับผลิตภัณฑ์ที่ฉายรังสี ฉลากจะเปลียนสีไปจากเดิม และมีข้อความ exposed ปรากฏขึ้นแทนข้อความ unexposed
ประโยชน์ของผลงาน
    เมื่อนำฉลากไปใช้งาน จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โดยดูจากสีฉลากที่เปลี่ยนและข้อความที่ปรากฏขึ้น ทำให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วออกจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ฉายรังสีได้ ไม่เกิดการสับสนและปะปนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ฉายรังสีกับผลิตภัณฑ์ ที่ฉายรังสีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อการบริโภค

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรมการฉายรังสี

 

สาขาผลงาน : วิทยาศาสตร์กายภาพ

 

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล
นางสาวขวัญจิรา ภาบดี
นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทรศัพท์ 02 596 7600 , 02 579 5230
  โทรสาร 02 561 3013
  Call Center 02 579 1824,02 579 1834
  Emergency Call(แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี) 02 596 7699 (ในเวลาราชการ)
  หรือ 089 200 6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  เว็บไซต์ http://www.oaep.go.th

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 51 - ผลงานเด่น - ฉลากสี - ฉายรังสี - รังสีแกมมา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» ลำไยฉายรังสี
» นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสี
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1