กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบันประเทศไทยมีเศษแก้วซึ่งไม่ได้นำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตแก้ว อยู่เป็นจำนวนมาก ในต่างประเทศมีการนำเศษแก้วไปผลิตเป็นโฟมกลาส (foam glass) เพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเนื่องจากโฟมกลาสมีน้ำหนักเบา แข็ง ทนต่อแรงอัดได้ดีไม่ติดไฟ ไม่ไวต่อสารเคมีและไม่เป็นพิษ กรมวิทยาศาสตร์จึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำอิฐ มวลเบาจากเศษแก้ว สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง
    ขั้นตอนการทำอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว บดเศษแก้วให้ละเอียด ขึ้นรูปเป็นก้อนอิฐ และเผาที่อุณหภูมิ 800-850 องศาเซลเซียส จะได้อิฐมวลเบาที่มีค่าความหนาแน่นและค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคารบ้านเรือน
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นการเพิ่มมูลค่าเศษแก้ว และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารบ้านเรือน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

สาขาผลงาน :  เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป