อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก

พิมพ์

การจัดการวัสดุเหลือทิ้งโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นหนึ่งใน วิธี 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะการใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและวิกฤตพลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ความสูญเสียที่เกิดจากการบิ่น แตกร้าวและบิดเบี้ยว ซึ่งแก้ไขไม่ได้ จำเป็นต้องทิ้ง ทำให้ปริมาณสะสมของเศษเซรามิกหลังเผาหรือที่เรียกว่าเซรามิกแตกเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการจัดเก็บเซรามิกแตก สร้างปัญหาต่อผู้ประกอบการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหานี้ จากประสบการณ์ในการวิจัยด้านเซรามิกที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมีอยู่ ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิกแตกเป็น วัตถุดิบหลัก เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของเซรามิกแตก ลดปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งของเสีย และการใช้วัตถุดิบอย่างสิ้นเปลือง
    โดยที่ผลของงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าเซรามิกแตกมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐเนื้อ พรุนสำหรับปูพื้นภายนอกที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ และมีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมสำหรับงานตกแต่งสวนภายนอกอาคาร เนื่องจากความพรุนตัวของอิฐที่ได้นั้นจะสามารถลดการกักขังของน้ำบนพื้นได้ดี กว่าพื้นที่ปูจากกระเบื้อง หรือลาดด้วยคอนกรีต การทำให้อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตกมีความแข็งแรงนั้นใช้อุณหภูมิที่ 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของการเผาเซรามิกทั่วไปซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน รวมทั้งช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยลดพื้นที่สำหรับทิ้งวัสดุเหลือทิ้ง ให้สามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นได้ ดังนั้นจึงลดผลกระทบที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางพิมพวัลคุ์วัฒโนภาส
นางสาวสายจิต ดาวสุขโข

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 51 - ผลงานเด่น - อิฐเนื้อพรุน - เซรามิก
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» "วศ." แจง ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่เคยมีการปิดปรับปรุง เปิดให้บริการตามปกติ
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า