กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ลูกไม้เซรามิก

พิมพ์ PDF

   ลูกไม้เซรามิกคือเซรามิกที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับผ้าลูกไม้มีรูปทรงและลวด ลายที่มีความซับซ้อน ละเอียด และประณีตลูกไม้เซรามิกจึงมักได้รับการประเมินให้มีคุณค่าสูง เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องประดับ เช่น เสื้อที่ใช้ตกแต่งตุ๊กตา โป๊ะของโคมไฟ และวัสดุตกแต่งกรอบรูปเทคโนโลยีการทำและตกแต่งด้วยลูกไม้เซรามิกได้ถูกพัฒนา และเปิดเผยในประเทศโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนแต่ต้องมีความละเอียดปราณีตเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ สมบูรณ์ ลูกไม้เซรามิกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบ และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย
    เทคโนโลยีการผลิตลูกไม้เซรามิก ได้สรุปปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการผลิตลูกไม้เซรามิก คือการเลือกใช้วัสดุ หากวัสดุที่เลือกใช้ไม่เหมาะสมหรือมีสมบัติไม่เข้ากัน อาจทำให้เกิดปัญหาในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เช่น ลูกไม้เซรามิกไม่คงรูปหรือฉีกขาด การเสียรูปของผลิตภัณฑ์หลังเผา วัสดุสำคัญที่ใช้ในการทำลูกไม้เซรามิก ได้แก่ ผ้าลูกไม้ เนื้อดิน และเคลือบ
ประโยชน์ของผลงาน
    สามารถนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป