ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้ออะลูมินาสำหรับอุตสาหกรรม

พิมพ์

    ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และขาดการมุ่งสร้างฐานการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งขึ้นอย่างจริง จังและต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องนำเข้าเทคโนโลยีรวมทั้งชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด เข้ามาประกอบการผลิตของอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงเป็นข้อเสียเปรียบในทางการค้าและการพัฒนาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเป็น อย่างมากในบรรดาสินค้าชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาสนับสนุนการผลิตของไทยอย่างต่อเนื่องนั้น มีสินค้าชิ้นส่วนเซรามิกที่เป็นชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่ใช้ในการบดและการขัดสี รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก โดยนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเภท เช่น เซรามิก ซีเมนต์ ยา และเครื่องสำอาง เป็นต้น


    เซรามิกเนื้ออะลูมินาเป็นหนึ่งในบรรดาชิ้นส่วน/อุปกรณ์ดังกล่าว เนื่องจากเซรามิกเนื้ออะลูมินามีคุณสมบัติเด่นหลายด้าน คือ สมบัติเชิงกล ความร้อน ไฟฟ้า และเคมี จึงมีการพัฒนานำเนื้อนี้มาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการดึงสาย เครื่องจักรทำกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด ขัด ตัด และยุทโธปกรณ์
    การพัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้ออะลูมินาสำหรับใช้ในงาน อุตสาหกรรม ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟ เช่น เบ้าเผาพลอย ที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงเกิน 1700oc เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบดและการขัดสี เช่น หม้อบด ลูกบด nozzle วาล์วเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการบดวัตถุดิบ และได้นำเนื้ออะลูมินาทำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทดลองใช้งานจริงเป็นผลสำเร็จ
ประกอบด้วย
    • การพัฒนาสูตรเนื้ออะลูมินา ประมาณร้อยละ 80-98
    • การพัฒนาสูตรเคลือบสำหรับเนื้ออะลูมินา
    • การบดผสม
    • การเตรียมสลิป, ผงแกลนูล
    • การขึ้นรูปโดยการหล่อและอัด (ไฮดรอลิค หรือทุกทิศทาง)
    • การเผา
    • การทดสอบสมบัติกายภาพ

สาขาผลงาน : เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
นางพิมพวัลคุ์วัฒโนภาส

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 49 - ผลงานเด่น - เซรามิก - อะลูมินา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» "วศ." แจง ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่เคยมีการปิดปรับปรุง เปิดให้บริการตามปกติ
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า