เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด

พิมพ์

    ปัจจุบันเครื่องประดับเป็นที่นิยมและผลิตจากวัสดุหลายหลาก เช่น หินสี คริสตัล ไม้ พลาสติก และเซรามิก โดยเครื่องประดับเซรามิกเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ส่วนประเทศไทยเครื่องประดับเซรามิกยังขาดการพัฒนาให้มีความหลากหลายเซรามิก มีข้อดีที่สามารถนำมาออกแบบ ขึ้นรูป ตกแต่งลวดลายและเคลือบให้มีความสวยงามแปลกตา เครื่องประดับเซรามิกจึงมีศักยภาพทางการตลาดสูงและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ ผลิตภัณฑ์
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาเครื่องประดับเซรามิกโดยใช้เนื้อดินสีและเทคนิคการตกแต่งด้วยลายนูน ต่ำที่มีความละเอียด กระบวนการผลิต ประกอบด้วยการนำต้นแบบที่ได้จาก rapid prototype มาเตรียมแบบปูนปลาสเตอร์การพัฒนาเนื้อดินสี โดยการเติมสีสะเตนหรือออกไซต์ในเนื้อดินสำเร็จรูป และพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโดยใช้แบบปูนปลาสเตอร์ช่วยในการขึ้นรูป และประกอบเนื้อดินต่างสีเข้าด้วยกัน การตกแต่ง และการเผา ขัด
    เทคโนโลยีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลวดลายละเอียดแบบนูนต่ำ ที่มีสีต่างๆ เป็นลวดลายละเอียดหรือพื้นหลัง เช่น น้ำเงิน เขียว เหลือง ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายหรือสถานที่
ประโยชน์ของผลงาน
    ใช้สำหรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน
: เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 49 - ผลงานเด่น - เซรามิก - ดิน - เครื่องประดับ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» โฆษก กระทรวงวิทย์ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นการนำเสนอผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสินค้าเเละอุตสาหกรรมไทย
» ถังดักไขมัน
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ