การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในธุรกิจสปา

พิมพ์

    ปัจจุบันคนไทยหันมาเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจสปาได้รับความนิยมอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจสปา เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับใส่สมุนไพรนวดตัว เตาใส่น้ำมันหอมระเหย อ่างล้างมือหรือลอยดอกไม้ แจกันสำหรับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิก เพราะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทำมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ดิน หิน และทราย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เซรามิกยังมีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากผ่านการเผา ที่อุณหภูมิสูง
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในสปาเพื่อให้มีรูปแบบและเคลือบ หลากหลาย รวมถึงเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการเขียนสีในเคลือบทำให้ ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ สำหรับถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ประโยชน์ของผลงาน
    ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและมีมูลค่าเพิ่ม ได้ถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่ง และการเขียนสีในเคลือบให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสมาชิกศิลปาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่ม ศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น

สาขาผลงาน : เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 50 - ผลงานเด่น - เซรามิก - สปา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.3 ร่วมกับ สวทน. และ ศลช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการธุรกิจสปา (SMEs) จ.ระนอง
» "วศ." แจง ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่เคยมีการปิดปรับปรุง เปิดให้บริการตามปกติ
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า