สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

พิมพ์

     วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  "หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา"  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา                     
     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือในการจัดสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  คือ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์  ที่มีมาตรฐานและศักยภาพสูงสามารถให้การบริการวิชาการ  และระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ    เป็นการกระจายโอกาสในการบริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์  และเทคโนโลยีอวกาศ    มายังภูมิภาคเป็นสถานที่ที่เอื้อให้นักวิจัยทั้ง   2    ฝ่ายได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่าคุ้มค่า    และสามารถสร้างความร่วมมือทั้งสองฝ่ายได้อย่าง   เป็นรูปธรรม

       ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนรวม 5 จังหวัด ในทุกภูมิภาคได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก และสงขลา รวมทั้งพัฒนาหอดูดาวสิรินธร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นหอดูดาวสำหรับประชาชนอีกด้วย

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - หอดูดาวภูมิภาค
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า