กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

พิมพ์ PDF

     วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  "หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา"  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา                     
     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือในการจัดสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  คือ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์  ที่มีมาตรฐานและศักยภาพสูงสามารถให้การบริการวิชาการ  และระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ    เป็นการกระจายโอกาสในการบริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์  และเทคโนโลยีอวกาศ    มายังภูมิภาคเป็นสถานที่ที่เอื้อให้นักวิจัยทั้ง   2    ฝ่ายได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่าคุ้มค่า    และสามารถสร้างความร่วมมือทั้งสองฝ่ายได้อย่าง   เป็นรูปธรรม

       ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนรวม 5 จังหวัด ในทุกภูมิภาคได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก และสงขลา รวมทั้งพัฒนาหอดูดาวสิรินธร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นหอดูดาวสำหรับประชาชนอีกด้วย

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป