สดร. จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรม “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ถวายพ่อของแผ่นดิน

พิมพ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดกิจกรรม  “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”  ณ  วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันนี้ (16 พ.ย. 2552) เวลา 09.30 น.  ณ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน  “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”   ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม                 พระชนมพรรษา  82  พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม  2552 ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มคนทั่วโลกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการแสดงให้เห็นศักยภาพของ   “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติวังไกลกังวล”  ที่ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกล้องดูดาว  ROTAR II   ที่สร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาในการจัดสร้างและพัฒนากล้องดูดาวนี้  อีกด้วย

 รูปแบบของการจัดกิจกรรม “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ซึ่งได้แก่

ส่วนที่ 1    พื้นที่จัดนิทรรศการ  ประกอบด้วย
                -   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจทางดาราศาสตร์
                -   นิทรรศการมหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย
                -   นิทรรศการภาพดาราศาสตร์สามมิติ
                -   นิทรรศการเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทย โดย มทร.ธัญบุรี ได้แก่ ROTAR I , ROTAR II  
             
ส่วนที่  2   กิจกรรมสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เช่น การประกวดวาดภาพทางดาราศาสตร์  ในหัวข้อ  “โลกดวงดาวของฉัน”  การแต่งบทกลอนแปด (สุภาพ) ในหัวข้อ “โลกดวงดาวของฉัน”   การตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ฯลฯ

ส่วนที่  3   การอบรมครูวิทยาศาสตร์เรื่อง  “ดาราศาสตร์เบื้องต้น”  ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรของสำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนช่วงค่ำ มีการฝึกปฏิบัติ การสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  กล้องสองตา  กล้องโทรทรรศน์ ฯลฯ

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - มหกรรมดาราศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด