กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก วิทยาศาสตร์มีคำตอบ Education ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

Favourites Create PDF Email พิมพ์

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

Author:
Bhusit Phoseang
Date added:
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
Last revised:
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
Hits:
14354
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad
favoured:
0 Favour

Answer

     การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลง มือปฏิบัติกับการทดลองจริง โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง นักวิจัยคอยดูแลและให้คำแนะนำ มีเด็กและเยาวชนที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
     ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ส่งเสริมด้านพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่เข้มข้น ลึกซึ้งและถ่องแท้ ที่จะก่อเกิดกระบวนการคิด ระดับสูง สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่มีความสำคัญกับเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ที่จะก่อเกิดนวัตกรรมใหม่
    ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร จะมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี กิจกรรมจะเน้นความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจและถนัด ตลอดจนได้ปฏิบัติจริงและทำงานตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.nstda.or.th/ssh

Category

Tags for this item

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป