โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs

พิมพ์

 

โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs

 โครงการอบรมเกษตรกรผู้ผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน

“การรมและการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตผลลำไย ให้ได้มาตรฐานการส่งออก”

วันที่  7-10 ธ.ค. 2557

โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง”

วันที่  8-12 ธ.ค. 2557

โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและบุรีรัมย์

“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง”

วันที่  15-19 ธ.ค. 2557

โครงการอบรมอาชีพ “กลุ่มผลิตเครื่องถ้วยสันกำแพง” อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 12-13 ม.ค. 2558

โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเบญจมาศ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา      

เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเบญจมาศ”

(ระยะเวลาโครงการ  ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558)

เพื่อเตรียมเพาะพันธุ์ดอกเบญจมาศ สำหรับจัดแสดงในงาน “เทศกาลดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก”                                   

ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ (วันที่   13-16 กพ. 2558 )

 

สถานที่

เหนือ 1. ลำปาง    วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2557

        2. เชียงราย วันที่ 21 - 22 มกราคม 2558

ใต้    สตูล   วันที่ 15 - 16  มกราคม 2558

       กระบี่ วันที่ 27 - 28 มกราคม 2558

เจ้าของโครงการ  :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณยุพิน พุ่มไม้ โทร.081-823-2527