กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการ G Adventure

พิมพ์ PDF

 

โครงการ G Adventure

หลักการ/เหตุผล/แนวคิด

   1. เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนตลอดปี 2558

   2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ง่ายจากการเล่นเกมส์

วิธีการดำเนินงาน

    เป็น Application เกม online ที่รองรับทั้งระบบ android, IOS และ PC เป็นเกมส์ผจญภัยตะลุยอวกาศ โดยแต่ละเกมจะแบ่งออกเป็น 5 ด่านใหญ่ตามชั้นบรรยากาศ โดยในแต่ละชั้นบรรยากาศประกอบด้วย 15 ด่านย่อย และในแต่ละด่านย่อยจะต้องเก็บสะสมชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อนำไปประกอบให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ในการผ่านด่าน รวมทั้งสิ้น 75 ด่าน โดยภาพที่ใช้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมทั้งหมด ผู้เล่นคนไหนสามารถผ่านด่านไปถึงชั้นบรรยากาศที่สูงสุดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัล I watch (ของ Apple) จากทาง GISTDA ทันที 3 รางวัล

สถานที่  :  -

กลุ่มเป้าหมาย  : ประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ตลอดปี 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  ความบันเทิงอย่างมีสาระที่ผสมผสานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์                    และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เจ้าของโครงการ  :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณสรทัศน์ หลวงจอก โทร.081-499-5601

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป