กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน

ชวนคนไทยใฝ่รู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างสังคมอุดมปัญญา
 
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์(STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ Bhusit Phoseang 1042
2 โครงการ G Adventure Bhusit Phoseang 883
3 โครงการ The surveyor เที่ยวสนุกทุกพิกัด Bhusit Phoseang 896
4 โครงการ”ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ” ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี Bhusit Phoseang 1024
5 โครงการการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ Bhusit Phoseang 957
6 โครงการเทศกาลเปิดฟ้า...ตามหาดาวรับลมหนาว Bhusit Phoseang 826
7 โครงการเปิดบ้านฉายดาว Bhusit Phoseang 899
8 โครงการ จดหมายถึงดวงดาว Bhusit Phoseang 645
9 โครงการนิทรรศการ Ice Age The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง Bhusit Phoseang 1425
10 โครงการคาราวานสินค้าชุมชน ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2015 Bhusit Phoseang 756
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป