กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "ฤดูหนาว : มหัศจรรย์ปราฏการณ์ดาราศาสตร์”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "ฤดูหนาว : มหัศจรรย์ปราฏการณ์ดาราศาสตร์”

พิมพ์ PDF

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  “ฤดูหนาว : มหัศจรรย์ปราฏการณ์ดาราศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 –16.00 น. ณ ร้านทรูคอฟฟี่ ชั้น 2 สาขาสยามสแควร์ ซอย 3 พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สาขาดาราศาสตร์ออพติค สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาให้ความรู้ทางดาราศาสตร์และบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน - ธันวาคม) ที่น่าสนใจ อาทิ ฝนดาวตกลีโอนิดส์ ฝนดาวตกเจมินิดส์ ดาวเคืองเดือน (ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบเดือน และดาวอังคารอยู่ห่างดวงจันทร์ 3.46 องศา)  เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมดูดาว ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ   ในช่วงฤดูหนาว

 
สำหรับ 30 ท่านแรก รับเครื่องดื่มฟรี !!
  
สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                       โทร. 0 2354 4466 ต่อ 120,118 ฟรี !!...ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ผู้เขียนข่าว : กมลวรรณ เอมสมบูรณ์
                กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป