กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น

โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น

พิมพ์ PDF

 

     (25 ตุลาคม 2552) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม คุยกัน ..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ. “สนุกกับมหัศจรรย์แห่งความเย็น” โดยมีวิทยากรรับเชิญอาจารย์สมฤทัย ลอยมา จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมให้ความรู้ ณ ร้านทรู คอฟฟี่ ชั้น 2 สาขาสยามสแควร์ ซอย 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

 

 

 

 

     อาจารย์สมฤทัย ลอยมา กล่าวว่า การทดลองในรูปแบบการแสดง ชุด โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น เป็นการแสดงเกี่ยวกับสสารชนิดหนึ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา สสารชนิดนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของอากาศ หรือมีอยู่ถึง 4 ใน 5 ส่วนของอากาศทั้งหมด ซึ่งก็คือก๊าซไนโตรเจนนั่นเอง การแสดงชุดนี้จะได้เรียนรู้ถึงวัฎจักรของไนโตรเจน การนำไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยอุณหภูมิปกติแล้วไนโตรเจนจะอยู่ในสถานะก๊าซ แต่เมื่อลดอุณหภูมิลงจนถึง –196 oC แล้ว ไนโตรเจนจะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ซึ่งอุณหภูมิติดลบมากขนาดนี้จะมีความเย็นจัดยิ่งกว่าน้ำแข็ง เราเรียกไนโตรเจนขณะนี้ว่า “ไนโตรเจนเหลว” และไนโตรเจนในสถานะของเหลวนี้จะมีลักษณะเหมือนน้ำที่กำลังเดือด 

 

     จากความเย็นของไนโตรเจนเหลว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อยาง  โลหะและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น  ยางที่อ่อนนุ่มกลายเป็นตะปูที่แข็งสามารถตอกลงไปในไม้ได้ การเชื่อมใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ การทำงานของตัวตัดอุณหภูมิในเครื่องทำความเย็น  การนำดอกไม้ไปจุ่มในไนโตรเจนเหลวจะแข็งกรอบหากบีบก็จะกลายเป็นผง

     “แม้ไนไตรเจนเหลวจะมีอันตรายต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  แต่ได้มีการนำไนโตรเจนเหลวไปใช้ประโยชน์หลายด้าน  อาทิ ด้านวงการแพทย์  นำไปใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดหูด ไฝ หรือเนื้องอก ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการเชื่อมโลหะ และที่น่าตื่นเต้นพลังของไนโตรเจนเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นก๊าซ  จะมีพลังมหาศาลสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดปืนใหญ่ได้ อาจารย์สมฤทัย กล่าวทิ้งท้าย“ 

 

ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้ที่  http://www.most.go.th/scitalk
 
ผู้เขียนข่าว : กมลวรรณ เอมสมบูรณ์   โทร. 0 2345 4466 ต่อ 118
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Call Center  : 1313

 
 
 
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เสาวนาแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย Thailand-Japan Human Resources Development Initiative (Timeline Suthichai )
» กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน
» เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำและด้านทรัพยากรป่าไม้”
» การเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ระบบโทรมาตร เกาะติดสถานการณ์น้ำ”
» มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในนิทรรศการ “อัจฉริยะธรรมชาติ...สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
» เชิญร่วมกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”
» เสวนา มิติใหม่ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กลวิทยาศาสตร์ กับ สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป