กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร "สนุกกับมหัศจรรย์แห่งความเย็น"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร "สนุกกับมหัศจรรย์แห่งความเย็น"

พิมพ์ PDF

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  สนุกกับมหัศจรรย์แห่งความเย็น” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ร้านทรู คอฟฟี่ ชั้น 2 สาขาสยามสแควร์ซอย 3  พบกับคุณสมฤทัย ลอยมา จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มาให้ความรู้โดยจะเป็นการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นหลัก การแสดงชุดนี้จะแสดงให้เห็นที่มาของไนโตรเจนเหลวที่มาจากก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นก๊าซที่มีอยู่มากมายในโลก โดยจะนำก๊าซไนโตรเจนไปผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส  ก๊าซไนโตรเจนก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นไนโตรเจนเหลวที่มีความเย็นจัด  ซึ่งในการแสดงจะแสดงให้เห็นถึงความเย็นของไนโตรเจนเหลวที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมไปถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของไนโตรเจนเหลวที่นำมาใช้ในการรีไซเคิล ภาคอุตสาหกรรม และวงการแพทย์

 
สำหรับ 30 ท่านแรก รับครื่องดื่มฟรี !!
 
สำรองที่นั่งได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 0 2354 4466 ต่อ 120,118 ฟรี !!.. ไม่สียค่าใช้จ่าย
 
ผู้เขียนข่าว   : กมลวรรณ เอมสมบูรณ์
                   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป