กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558 และให้กำลังใจต่อผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 


การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ในปีนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดมากกว่า 150 คน รวมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์กว่า 350 ภาพ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าการประกวดนั้น เป็นการเชื่อมโยงการถ่ายภาพ กับ งานด้านดาราศาสตร์ สร้างความรู้จินตนาการ พร้อมฝึกทักษะฝีมือการถ่ายภาพ ย้ำดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นเยาวชนให้เข้าถึงเข้าใจ สร้างงานวิจัยด้าน วทน. สร้างความก้าวหน้าให้ประเทศชาติ

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง  
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป