กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ก.วิทย์ เตรียมพร้อมจัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558

ก.วิทย์ เตรียมพร้อมจัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558

พิมพ์ PDF

           

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศิกายนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

         สำหรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2558 มีดังนี้

        1.) การจัดนิทรรศการหลักและกิจกรรมส่วนกลางภายใต้แนวความคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม จำนวน 10 นิทรรศการ ได้แก่

      1. Royal Pavilion
      2. Soil Pavilion
      3. Thailand Biodiversity Pavilion
      4. Food Science Pavilion
      5. Miracle Of Light Pavilion
      6. Climate Change Pavilion
      7. Digital Economy Pavilion
      8. Water Pavilion
      9. นิทรรศการ “ช้าง”
     10. ของเล่น ภูมิปัญญาไทยสู่ AEC
 
 
        2.) การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2558 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
       1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการใช้พื้นที่จัดงานประมาณ 5,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน, เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย
       2. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ อย่างน้อย 12 หลักสูตร
       3.) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด วท.
       4.) การเชิญหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมจัดงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างประเทศ)
 
 
 
 
 
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732 โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป