กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน

พิมพ์ PDF

 (28 พฤษภาคม 2554) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  และ อพวช.   จัดกิจกรรม  “คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร”  ในหัวข้อ “กลวิทยาศาสตร์”  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) สามย่าน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สวทช.   มาให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

         ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น หลายครอบครัวต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าและประหยัด  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ถือเป็นสาขาวิชาความรู้  และเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ปลูกฝังให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

          อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  กล่าวว่า                กลวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่หาได้ง่าย และไม่เปลืองสตางค์ในการซื้อหา เช่น น้ำส้มสายชู  แป้ง เทียน  มะนาว ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น  มาทำการทดลองในรูปแบบการเล่นกลวิทยาศาสตร์  ดังตัวอย่างกิจกรรมในการทดลอง ได้แก่  กิจกรรมสบู่ขยายร่างเป็นยักษ์....ลอยมหาสมุทร     เราจะพบกับสบู่ที่สามารถพองตัวฟองฟู่มหึมาได้ในเตาไมโครเวฟอย่างน่ามหัศจรรย์  เทคนิคการเป่าลูกโป่งแบบไม่เมื่อยปากเพียงใช้สารเคมีง่ายๆ ที่หาได้ในห้องครัว  การตัดกระดาษเล่นหน้าห้องรับแขกเป็นห่วงพิสดารหลายๆ แบบ   การเจาะถุง    โอเลี้ยงจนพรุนไปทั้งถุง แต่ทำอย่างไรก็น้ำโอเลี้ยงก็ไม่รั่วออกมา  เราสามารถเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะได้โดยไม่ต้องยกของบนโต๊ะออกได้  หรือการเห็นแสงพิศวงที่ปกติสายตามองไม่เห็น เพียงใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่าย

           อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว มีความพิเศษตรงที่เด็กและเยาวชน จะได้มีโอกาสลงมือทดลองได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังสร้างมิตรภาพและความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อย่างดียิ่ง  อาจารย์ฤทัย กล่าวทิ้งท้าย

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่   http://www.most.go.th/scitalk
สนับสนุนข้อมูลโดย:  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
ผู้เขียนข่าว : กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง            
                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Call Center : 1313
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป