กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ขอเชิญร่วมฟัง เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง "มหัศจรรย์ผงไหม"

ขอเชิญร่วมฟัง เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง "มหัศจรรย์ผงไหม"

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  เรื่อง “มหัศจรรย์ผงไหม”  ในวันพุธที่  29 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา  13.00–15.30  น. ณ  ห้องโถง   ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมหม่อนไหม  เทคโนโลยีนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับการสกัดผงไหมอย่างไร  ผงไหมที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหน และผู้ประกอบการเห็นประโยชน์อย่างไรจึงนำผงไหมไปใช้ประโยชน์   พบกับวิทยากร  ดร.สมพร  จองคำกิตติคุณ  จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณบุญญา  สุดาทิศ  ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  คุณนิษฐา  รุจิประชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วหลวง จำกัด และผู้แทนเกษตรกร อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง

 

กำหนดการ
เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์
เรื่อง  “มหัศจรรย์ผงไหม”
วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------

13.00-13.20 น.               ลงทะเบียน

13.20-13.30 น.               กล่าวเปิดการเสวนา

                                        โดย  รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
                                         รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
                                         โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
13.30-15.00 น.               เริ่มการเสวนาเรื่อง “มหัศจรรย์ผงไหม”
                                         โดย   ดร.สมพร  จองคำ
                                          ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                                          คุณบุญญา  สุดาทิศ
                                          ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
                                          หัวหน้าโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมหม่อนไหม
                                          คุณนิษฐา  รุจิประชากร
                                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วหลวง จำกัด
                                          ผู้แทนเกษตรกร อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง

15.00 – 15.30 น.            ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็น

15.30 น.                          ปิดการเสวนา

 

***   ฟรี!  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ***
** โทรสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง 
   โทรศัพท์ 0-2354-4466 ต่อ 118


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป