กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ รมว.วท เป็นประธานเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553

รมว.วท เป็นประธานเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

 

 

วันนี้ (7 สิงหาคม 2553) เวลา 10.00 น.  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553” (National Science and Technology fair 2010) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อการจัดงานว่า สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เกิดจากการผลัดกันและความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพื่อการรักษาอธิปไตยของประเทศ และเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้คนไทยมีวิธีการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ต่อมางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงาน และมีหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้ยกระดับการจัดงานเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย อีกทั้งยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ   การขจัดความทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมานี้ นอกจากจะนำความผาสุกและความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนไทยและประเทศไทยแล้ว ยังนำประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย
 
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ ในเรื่องของพื้นที่การจัดงาน   จำนวนวันและผู้เข้าชม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ได้รับความสนับสนุนและการร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กระทรวงที่ร่วมจัด 7 กระทรวง    22 สถาบันการศึกษา , 5 สมาคม , 13 หน่วยงานภาคเอกชน องค์การจากต่างประเทศ  5 ประเทศ รวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมการจัดงาน กว่า 80 ร้านค้า ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
 
            โอกาสนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนง ที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานเป็นอย่างดี ตั้งแต่การแถลงข่าวการจัดงาน ณ จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553   จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยการพัฒนาชีวิต พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
           อ
นึ่ง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553   เปิดให้เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00- 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม 2553)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และพบกับ 2 ดาราดังพรีเซนเตอร์ของงาน แมท ภีรนีย์ คงไทย และ อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ 

 

 

 
ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงาน ได้ที่   www.nsm.or.th/nst2010 หรือสอบถามข้อมูลที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9960
 
 
ผู้เขียนข่าว     : นางสาวอุษา ขุนเปีย       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732
 
 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป