กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ เชิญร่วมกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”

เชิญร่วมกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”

พิมพ์ PDF

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00–14.00 น. ณ ห้องโถง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ ฝ่ายสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จัดคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553  กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติและเหล่าสิ่งมีชีวิตอันแสนน่าทึ่ง โดยการเดินทางผ่านอุโมงค์ใบไม้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ  โครงสร้างภายในใบไม้  การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้หลักการสังเคราะห์ด้วยแสง  นิทรรศการในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านเกม ให้ผู้ชมได้เห็นลีลาการเคลื่อนที่ของสัตว์นานาชนิดผ่านจอภาพแบบ Simulation การแสดงโมเดลรังปลวกยักษ์ให้ผู้ชมเข้าไปยืนในรังปลวกจำลองที่มีระบบระบายอากาศและระบายความร้อน ทำให้ภายในรังเย็นสบายนำไปสู่การออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย  และยังมีนิทรรศการที่น่าชมอีกมากมาย     

ฟรี!! ..ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
สำรองที่นั่งได้ที่  0 23333700  ต่อ  3730 ,3732  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร  0  2333 3700 ต่อ  3730 , 3732

(ร่าง)
กำหนดการ
เสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์
 “อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
วันพุธที่ 21 เมษายน  2553  เวลา 10.00-13.00 น.
ณ  ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ..............................................

10.00 – 10.30  น.  ลงทะเบียน

10.30 – 10.40  น.  เปิดงานเสวนา  โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.40  – 11.40 น.  เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง “อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
                            ค้นหาความลับของพืช.....นวัตกรรมชั้นยอดแด่มนุษยชาติ
                               โดย  ดร.วิษุวัต  สงนวล
                               อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                            เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในโลกอนาคตจากการเคลื่อนที่จากสัตว์
                               โดย  รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา
                               ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                            พลิกโลกใหม่ด้วยส่องโลกเทคโนโลยีจิ๋ว
                               โดย  ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
                               ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                            ธรรมชาติ...นักออกแบบชั้นเยี่ยม
                               โดย  ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต   
                               อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินการเสวนาโดย คุณจุมพล  เหมะคีรินทร์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์

11.40 -12.00 น.  ไกด์พาชมตัวอย่างนิทรรศการและกิจกรรม
                          “อัจฉริยะธรรมชาติ......สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 
                           โดย  คุณฤทัย จงสฤษดิ์  
                           หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  น.             ปิดการเสวนา

............................................................

 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป