กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี อินโฟกราฟิกส์ ก.วิทย์ฯ ร่วมผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานจัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”

ก.วิทย์ฯ ร่วมผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานจัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”


ก.วิทย์ฯ ร่วมผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานจัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”

หนุนโครงสร้างการมาตรฐานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
 
     10 มิถุนายน 2558 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานของไทย ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก 
     เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกในปีนี้ สมอ. และหน่วยรับรองระบบงานของไทย ทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการในหัวข้อ “Accreditation and Metrology Supporting the Delivering of Health and Social Care” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงานในการให้บริการสุขภาพและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สมอ. ที่ต้องการให้คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการในด้านสุขภาพ สังคม มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
     สำหรับกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกในหัวข้อ “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม : Accreditation and Metrology Supporting the Delivering of Health and Social Care” ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การมาตรฐานแห่งชาติกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายพิเศษด้านการรับรองระบบงานในประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม” และการบรรยายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการรับรองระบบงานและมาตรวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณปาริชาติ สุวรรณ, คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
โทรศัพท์ : 0 2439 4600 ต่อ 8203, 8301 โทรศัพท์มือถือ : 08 1668 9239
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้าจัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป