สันติสุข มะโรงศรี : สรุป "ผลงานรัฐบาล" ใน 8 นาทีได้เข้าใจง่าย มากกว่าที่รัฐประชาสัมพันธ์เอง !?

พิมพ์

สันติสุข มะโรงศรี : สรุป "ผลงานรัฐบาล" ใน 8 นาทีได้เข้าใจง่าย มากกว่าที่รัฐประชาสัมพันธ์เอง !?

 

ดูได้ที่ https://www.facebook.com/Maikao.newtv18/videos/1317396201622868/


ข้อมูลโดย : หมายข่าวนิวทีวี18 Maikao.newtv18

เผยแพร่โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
Tags ผลงานรัฐบาล
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
» โครงการ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
» โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
» โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ ( Talent Mobility )
» โครงการ ยกเว้นภาษี 300%