งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

Tags เทคโนโลยีโชว์ - ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล - โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี