ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้, CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 26 มีนาคม 2559

พิมพ์

Tags CEO Innovation Forum 2016 - มาตรการยกเว้นภาษี 300% - สาธารณรัฐเกาหลีใต้