กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF


   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” ให้แก่บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     จากความสำเร็จของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำจากพืชผักสมุนไพร ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ด “Braini-Tab”  ซึ่งรับประทานง่าย และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำ ที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในเด็กที่ต้องการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจดจำและการเรียนรู้ และในผู้สูงอายุที่มีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยคือ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทย อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ทั้งนี้ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น จะได้สิทธิจาก วว. ในการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” เพื่อผลิตเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลาการใช้สิทธิ์  5  ปี รวมกับระยะเวลาในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประมาณ 1 ปี  รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง
ดร.กฤติยา  ทิสยากร  นักวิจัย ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ “Braini-Tab”  สามารถลดระดับของ acetylcholinesterase ได้เช่นเดียวกับ Aricept® (donapezil) ซึ่งเป็นยารักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มของ acetylcholinesterase inhibitor ดังนั้นฤทธิ์ในการเสริมความจำของ “Braini-Tab” อาจจะเกี่ยวข้องกับ cholinergic  pathway  การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ศึกษาทั้งต่อสัตว์ทดลองและต่อเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่า “Braini-Tab” มีความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ทดลองและเซลล์ การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่อความจำในอาสาสมัคร พบว่า “Braini-Tab” มีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทั้งในกลุ่มคนปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้น โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายเมื่อรับประทานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน
“วว. คัดเลือกผักใบเขียว ได้แก่ ผักปวยเล้ง บัวบก และบร็อคโคลี่ มาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า ผักปวยเล้ง แสดงฤทธิ์ในการเสริมความจำได้ดีที่สุดทั้งในการศึกษาแบบให้ต่อเนื่อง  4  และ 21 วัน  จึงได้นำเอาผักปวยเล้งมาเป็นองค์ประกอบหลักในพัฒนาสูตรตำรับได้เป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์มแบบธรรมดา (plain-coated tablet) และตั้งชื่อว่า Braini-Tab” ซึ่งความร่วมของ วว. และบริษัท นอกจากจะสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยและสร้างความมั่นคงของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกสมุนไพรไทยด้วย 
“โรคอัลไซเมอร์พบได้เป็นอันดับหนึ่งในผู้สูงอายุ ฉะนั้นการศึกษาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ มีวิช่าการรองรับ รวมทั้งมีการนำทรัพยากรสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพนั้น จะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  แม้ว่าการแพทย์จะก้าวลำไปเพียงใด แต่สมุนไพรไทยยังมีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. โทร. 0 2577 9000 หรือที่ Call center  โทร. 0 2577 9300   โทรสาร  0 2577 9009 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป