กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง ล็อกซเล่ย์ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกในไทย เตรียมต่อยอดเทคโนโลยี

ล็อกซเล่ย์ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกในไทย เตรียมต่อยอดเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

     บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จึงลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง "ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล"  รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า รถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และจะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำเข้ารถยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งสวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามาตลอด โดยเริ่มวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 มีการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถไฟฟ้า ที่ต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยรองรับน้ำหนักแบตเตอรี่  การออกแบบมอเตอร์ วิเคราะห์และเลือกใช้งานแบตเตอรี่ที่เหมาะสม

     นอกจากนี้ยังมีการออกแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์และระบบแอร์ในรถไฟฟ้า ออกแบบระบบเบรกและอีซียู (ECU) ควบคุมการทำงานโดยรวมของรถไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบระบบการชาร์จไฟ และการทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เรียกว่ามีงานวิจัยอย่างครบวงจรและมีการทดสอบประสิทธิภาพพร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สวทช. ได้ลงนามความร่วมมือกับล็อกซเล่ย์เป็นระยะเวลา 5 ปี  เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
      ด้านนายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ เปิดเผยว่า ล็อกซเล่ย์ ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากขยะ และพลังงานจากสาหร่าย  ความร่วมมือในครั้งนี้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยียานยนต์ ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งล็อกซเล่ย์ให้ความสนใจโดยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมกับธุรกิจยานยนต์ที่บริษัทมีอยู่
         สำหรับแผนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของล็อกซเล่ย์ "ดร.โกศล สุรโกมล" ที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์  กล่าวว่า การพัฒนาร่วมกันในเบื้องต้น 2 ปีแรก จะมุ่งเป้าไปที่การพัฒนารถบัสไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งช่วงแรก บริษัทมีแผนนำเข้ารถไฟฟ้าจากต่างประเทศไปด้วย  ควบคู่ไปกับการพัฒนาต้นแบบร่วมกับ สวทช.  ซึ่งเน้นการพัฒนาให้สามารถผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศให้มากที่สุด
          ทั้งนี้ภายในระยะเวลา  5 ปี  บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นเอง  ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทย ถ้าหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางหรือฮับด้านยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
 
ข้อมูลโดย :   นาตยา  คชินทร 
          หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 
เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.


 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป