กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2553 งานตะลุยบ้านวิทย์ฯ

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2553 งานตะลุยบ้านวิทย์ฯ

พิมพ์ PDF

          สวทช. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เพื่อเด็กไทยในงานวันเด็กประจำปี 2553 พบกับความสนุกสนานของกิจกรรมสาระปนความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อุทยานวิทยาศาสตร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยความร่วมมือจาก สวทช. มธ. สพฐ. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1483-4, 1489 โดยมีกิจกรรม 1. โรงเรือน "ฟิล์มโพลีเทคพลาสติก" ต้านโลกร้อน ผลงานวิจัย โดย ดร. จิตติ์พร เครือเนตร และทีมงาน 2. Robot Rubik's Cube Solve ผลงานวิจัย โดย ดร. นิรุตต์ นาคสุข และทีมงาน

 

เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/ssh/

           : http://www.most.go.th/sci-avenue/

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป