กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา workshop

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... Meeting กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่สนใจจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้แก่ - การจัดประชุม ASEAN STEM WORKSHOP - การเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโรงเรียนในลักษณะ Sister School (School linkage) ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... (ASEAN Talent Mobility: ATM) ที่ริเริ่มโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จากผลการจัดประชุม The 3rd ASEAN Talent Mobility  Workshop ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
23. ซินโครตรอน ต้อนรับอาเซียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AWPESM2015
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอน Photoemission Electron Spectroscopy and Microscopy ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN Workshop on Photoemission Electron Spectroscopy and Microscopy ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
... ได้แก่ - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (Ground Receiving Station  Workshop) a. SCOSA รับทราบข้อเสนอในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (Ground Receiving ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
25. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ASEAN Talent Mobility (ATM) Workshop) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง และติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ATM ที่ได้หารือและวิจัยร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
26. ประธานเปิดงาน The 1st Thai-Japan EV Strategic Workshop (T.T.V)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      วันนี้ (15 พฤษภาคม 2558) เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
... จึงได้เปิดพื้นที่จัดงานสำหรับทุกภาคส่วนเข้ามาจับจอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม อาทิ APEC workshop, Energy Research Institute Network (ERIN)ตลอดจนองค์กรนานาชาติอีกมากมายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม (EU-ASEAN Research Ccooperation and The 2nd ASEAN Talent Mobility Workshop) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายนักวิจัยผู้มีความสามารถในภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
... Oceania Regional Workshop on GNSS เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Asia Oceania Multi-GNSS Demonstration Campaign เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างประเทศในการพัฒนาและการใช้งานระบบ Multi-GNSS รวมถึงการหารือในแนวทางการดำเนินการต่อไปในอนาคต  ...
อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014
         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน ASEAN Workshop on Protein Crystallography ...
พุธ, 01 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป