กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา workshop

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [workshop, innovation, วท., ญี่ปุ่น]  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
2. Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [Workshop on Trends, Technologies]  ...
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010
3. การประชุมระดับภูมิภาค CTBT Regional Workshop on Capacity Building
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [CTBTO, CTBT Regional Workshop]  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
... 12 กรกฎาคม 2559 Close Session Workshop "Alternative Methods with Training on Skin Irritation Test According to OECD TG439" ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 และ Part II: Understanding ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... (ASEAN Workshop on X-ray Absorption Spectroscopy – AWX2016) และในโอกาสเดียวกันนี้ Dr. Bruce Ravel ได้ขอใช้แสงซินโครตรอนในเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ระบบลำลียงแสงที่ 8 สำหรับงานวิจัยของเขาอีกด้วย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... (วท.) ได้มีการจัดเวิร์คช็อป “The 4th Thai Innovation Workshop Phase 2” โดยมีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานร่วมกับนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เป็นแรงอัดฉีดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งเป็นการประชุมสัมมนา (Symposium) และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Dr. Barry Inglis ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
9. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขอ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
               สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของกลุ่ม Asia Pacific Metrology Programme  (APMP) ในหัวข้อ “The application ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป