กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา vision

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. ดร.พิเชฐ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "โต๊ะข่าว ETV."
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... - GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD) - DTV ช่อง 64 252 - Sunbox ช่อง 112 และ  True Visions ช่อง 180 และ 64 หรือผ่าน Internet ที่ www.etvthai.tv    ...
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... 5 ปี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ นี้จะเป็นไปตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis การกำหนดทิศทางขององค์การ (Vision and Goal) การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
13. ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ Hotline 1155 | Helpline 1111 Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... – for urgent incidents: this hotline is operated by the Thailand Tourist Police Division and serves as the main channel to submit requests and coordinating assistance. This Division is available ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
...  จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  “Smart Grids : Opportunities, barriers and application”  จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ”Visions for Low Carbon Transport”  จัดโดย ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... (IAEA) จัดอบรมระดับภูมิภาค Regional Training Course on the Implementation of Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... (IAEA) จัดอบรมระดับภูมิภาค Regional Training Course on the Implementation of Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
... Moriyama, Director for International Affairs Division, The Agency for Natural Resources and Energy,Ministry of Economy,Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น Dr.Sadao Wasaka,Executive director, New Energy ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
18. หน่วยงานด้านอวกาศไทย-อิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... น. ห้อง visionalium              นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือด้านอวกาศกับประเทศอิตาลีทั้งด้านการทหารและพลเรือน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
19. รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ห้อง Visionalium           ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
... GISTDA ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และยานยนต์ภูมิสารสนเทศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 300 คน ณ Visionarium สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ...
ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป