กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา vaja

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. VAJA ซอฟแวร์วาจา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Tags: [VAJA]  ...
เสาร์, 15 มิถุนายน 2013
Tags: [เมืองไบโอเทคโนโลยี, จ.ชุมพร, vaja, วาจา]  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
Tags: [รมว, นโยบาย, vaja, วาจา]  ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
4. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... video ภาษามือ ไปยัง แอพพลิเคชั่น VAJA Text-to-Speech ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
5. VAJA ซอฟแวร์วาจา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
VAJA ซอฟแวร์วาจา     เป็นซอฟแวร์ที่แปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เนคเทค สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวาจาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ...
เสาร์, 15 มิถุนายน 2013
... “เทคโนโลยีสำหรับวัฏจักรชีวิตคนพิการ” อาทิ ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน ศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสาร และโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย – อังกฤษ บนระบบปฏิบัติการ Android (VAJA) เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่าง  ...
อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013
   /files/1830.mp3 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรและการแปรรูป ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
 ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป