กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา unctad

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [unctad, เข้าพบ]  ...
อังคาร, 15 ตุลาคม 2013
2. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว The Nation 4A UNCTAD recommends Innovation ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ดร. มูคิสะ คิทูยิ (Dr. Mukhisa Kituyi) เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD)  ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมเวทีหารือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยข้อริเริ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ยั่งยืน ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... ยังได้เข้าพบเลขาธิการ องค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD นายมุคิซา คิตูยิ โดยกล่าวขอบคุณ UNCTAD ที่ได้ช่วยนำประสบการณ์จากการจัดทำ Science Technology Innovation Policy Review ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
...    UNCTAD STI Policy Review (2014)   -   Government Policy/Initiatives :  มีการออกแบบนโยบายและแผน วทน. ไว้อย่างดี แต่มีปัญหาอย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่ภาคปฏิบัติ ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
6. คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ดร.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD ...
อังคาร, 15 ตุลาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป