กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา tcels

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. Clippingวท ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 21 TCELSร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์จัดอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
... นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ส่วน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) นำเสนอโครงการหน่วยให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคข้อเข่า ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
44. Clipping วท ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 14 TCELSจับมือสวทน.จัดประชุมนานาชาติชีวเภสัชภัณฑ์ ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2015
           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
46. Cilpping วท ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 'สัมมาชีพ ผู้จัดการรายวัน 8 TCELS ชูชีววิทยาศาสตร์ต่อยอดภาคอุตฯ     ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
47. TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          “TCELS” ดึงเทคโนโลยีใกล้ตัวใช้ประโยชน์ ด้วยการร่วมกับ ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
48. Cipping วท ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โลกวันนี้ 10 'TCELS'เจ้าภาพประชุม ThaiTECT 2015  ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
... (สทน.) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สกัดจากยางพาราสารสกัดเฮชบีเพื่อการปรับปรุงสุขภาพผิว จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
...   โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)           ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดตามข้อมูลได้ จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป