กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา stkc

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. ศูนย์ความรู้ด้าน ว. และ ท. (Science and Technology Knowledge Center : STKC)
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, stkc]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ศูนย์ความรู้, stkc]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
3. ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ STKC
(Attached to article: ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ STKC (Filename: Notification-of-STKC.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
4. รายละเอียดการจ้าง STKC งานที่ 1-16
(Attached to article: ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)
รายละเอียดการจ้าง STKC งานที่ 1-16 (Filename: DetailJobSTKC1-16.pdf)  ...
ศุกร์, 01 ตุลาคม 2010
5. jobstkc.pdf
(Attached to article: ประกาศศูนย์สนับสนุนการใช้งานคุยซายน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Filename: jobstkc.pdf ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2009
6. ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC
(Attached to article: ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC)
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน โครงการ STKC (Filename: finish_profit.pdf)  ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
7. รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
(Attached to article: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ (Filename: job_STKC(25-280952).pdf)  ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
... วทน. ที่มีความ ตระหนักด้าน วทน. เพิ่มมากขึ้น  ปรับเป็น ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น         ประเด็นที่สอง ทบทวนงานของ STKC โดยเห็นควรให้ปรับปรุงงานเดิมการถ่ายทอดสดงานกิจกรรมเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตทีวี ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
9. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 5.การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) 7.โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 8.การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 9.การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... จากพี่ ๆ ประจำสถานีทำหน้าที่เป็น Call Center 1313 ของกระทรวงด้วย และอีกสถานีคือ สถานีที่ 32 ประดิษฐ์วิทย์ คิดส์สนุก เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับ 7 บริการ จาก STKC ได้แก่ E-Knowledge คลังความรู้ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป