กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา scius

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ประกาศ, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, วมว., scius]  ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
Tags: [Scius, science, school]  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011
Tags: [SciUs, scius]  ...
จันทร์, 13 ธันวาคม 2010
4. ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่
(Attached to article: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.)
ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่ (Filename: scius55-1-out-most.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SCiUS)
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: SCiUS54-shift.pdf) | Description:ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
6. แผ่นพับโครงการ
(Attached to article: ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2555)
แผ่นพับโครงการ (Filename: brosure-scius.pdf)  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
7. ผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2554
(Attached to article: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจําปีการศึกษา 2554)
ผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2554 (Filename: AnnouncedSciUs54.pdf)  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
  โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
... โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ     ...
พุธ, 13 สิงหาคม 2014
... 4 จำนวน 330 คน ในโรงเรียน 11 แห่ง (แห่งละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2556 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้              ...
พุธ, 18 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป