กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา onestop

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

1. โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [ผลงานรัฐบาล, onestop, 1313]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆแบบครบวงจร โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ onestop.most.go.th ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว  ผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
3. โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th ทั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการจัดระบบข้อมูลการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม (มอก.) ด้านการเกษตร (มกอช.) ด้านอาหาร (อย.) ฯลฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... Service บริการทดสอบ-สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ช่วยเอกชนยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ประหยัดเวลา-ลดโชว์ขั้นตอนการติดต่อผ่านช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th และสายด่วน 1313 หรือการให้บริการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... โดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น สามารถใช้บริการได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ onestop.most.go.th หากไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ก็ยังคงสามารถติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อส่งตัวอย่างทดสอบ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
6. กรมวิทย์ฯ แนะนำบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service : MSTQ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... พัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service ภายใต้แนวคิด One Website /One Stop / One Laboratory  และ One Report โดยสร้างช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์กลางผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
... ผ่านระบบเว็บไซต์ onestop.most.go.th  การติดตามความพร้อมการจัดงานเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... onestop.most.go.th และ Call Center 1313  บูรณาการภารกิจเกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงานในสังกัด พร้อมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบบริการให้สมบูรณ์ต่อไป    ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... สำหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานจาก 10 กระทรวงโดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลและทดสอบการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th ทั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการจัดระบบข้อมูลการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป