กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา mou

ทั้งหมด 75 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
... ทั้งนี้ ในการประชุมผู้บริหารดังกล่าว ดร.พิเชฐ ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม  MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
62. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ลงนาม MOU  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
 พร้อมให้แนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย วทน.                      วันที่ 18 มิถุนายน ...
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015
64. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 9 รัฐสนับสนุนพัฒนาเครือช่าย SME ภาคเกษตร บูรณาการหลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU   ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ดร.พิเชฐ ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
66. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  22 รัฐสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายSMEภาคเกษตรบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU   ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... Planning)  7) Others Related to Medical Applications และ จะเน้นความร่วมมือในการอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ Postdoc และยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง สซ. กับ Accelerators for Medical ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... MOU on Research cooperation in a board range of scientific areas,การส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชน งานวิจัย และการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือตามกรอบ ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
69. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              วันนี้ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... เตรียมจับมือกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อน วทน.สู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ย้ำความร่วมมือโดยลงนาม MOU ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงค์ รองนายกรัฐมนตรี ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป