กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา innovative startup

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [นวัตกรรม, อินโนเวทีฟ, innovative startup, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์]  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
2. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 15 เปิดตัวโครงการ ‘Northern Innovative Startup’  ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
           วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิเทศสโมสร ถนนศรีอยุธยา กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... Northern Innovative Startups จะใช้กลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สอว. และสนช. ซึ่ง สอว.ดำเนินงานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่มี  7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายเป็นฐานสำคัญ และ สนช.จะดูแลด้านเงินสนับสนุนนวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (อคพน.) เป็นนัดแรก โดยได้เชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป