กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา infographic

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 10
1. ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อบรม, Infographic]  ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
2. NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, NESP, Innovation Fair, ภาคอีสาน]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [Infographic, คอนเน็กซ์-อีดี, การศึกษา, ยั่งยืน]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
4. มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, มาตรวิทยา, มาตรฐานอุตสาหกรรม]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
5. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, คลังข้อมูลน้ำ, Thai Water, แอปพลิเคชั่น, Application]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
6. จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [STI, Otop Upgrade, อินโฟกราฟิก, Infographic]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
7. World Biotech Tour
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [World Biotech Tour, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
8. เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง, tcels, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
9. ขับอย่างไร...ไม่ต้องขับ !!!
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [ขับอย่างไร, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
10. NIMT-NQI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [NIMT, NQI, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป