กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา iTAP

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในโครงการ iTAP อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ณ อ.จะนะ จ.สงขลา ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน ...
จันทร์, 12 มีนาคม 2012
... 2     • สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ iTAP ระยะที่ 2 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง     • เร่งผลักดันให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
... และบริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (iTAP) เป็นต้น      ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  ภาพข่าว    ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
... (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยพัฒนา ในการสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
... กรอ.วท. เครือข่ายศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ศูนย์เรียนรู้ด้าน ว. และ ท. ระดับชุมชน โครงการ ITAP อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นต้น  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
          iTAP บริการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมและจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความ สามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้นสามารถแก้ปัญหาการผลิต ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
...  6 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program, iTAP) ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2011
... โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (Industrial Technology Assistance Program   หรือ  iTap ) เป็นโครงการที่ดี  สิ่งที่อยากเห็นการดำเนินงานต่อไปในอนาคต คือ อยากเห็นโครงการเช่นนี้ลงไปในทุกจังหวัดเท่าที่สามารถจะทำได้  ...
จันทร์, 13 กันยายน 2010
49. The Futures of Low - Carbon Society:An Asia - Pacific Vision Beyond 2050
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Program or ITAP that has been very successful in helping, by way of matching grants, small and medium enterprises throughout the country to conserve energy in the local factory production process. These ...
ศุกร์, 03 กันยายน 2010
50. นมพร้อมดื่มที่มีเมลาโทนินสูง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนจาก โครงการ iTAP ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีระดับเมลาโทนินธรรมชาติสูง ...
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป