กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา gistda

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบ Real time ทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและกรอกผลการดำเนินงานได้บน Website : http://sti-areabased-most.gistda.or.th/GISTDA-MOST/maps ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
52. โฆษณา GISTDA ชุด We are GISTDA
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สารคดีส่งเสริมความรู้)
 โฆษณา GISTDA ชุด We are GISTDA    ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
53. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ หน้า 40 GISTDA ชูธงนำ "ภูมิสารสนเทศ" แก้ปัญหาทุกภาคส่วน พร้อมเชื่อมไทยกับโลกเข้าด้วยกัน ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
54. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  GISTDA GO บริการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ถนน แหล่งน้ำ สถานที่สำคัญต่างๆ ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
55. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของคณะทำงานฝ่ายจีนในครั้งนี้ CRESDA ประสงค์ใช้โอกาสนี้ในการจัดพิธีส่งมอบระบบ data service terminal ภายใต้โครงการความร่วมมือฯ ให้ GISTDA อย่างเป็นทางการ ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... of Intent Signing Ceremony Between GISTDA and CNES on “Research and Development in the Space field.” ระหว่าง ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ไฟป่า โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุดความร้อน ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
...     3. มาตรการควบคุมข้าวนาปรัง โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมเข้าช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... ๆ ทั่วประเทศเริ่มจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี สวางคนิเวศ จ.สมุทรปราการ จ.ระนอง ฯลฯ      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดทำโครงการความร่วมมือไทย-อินเดีย ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... สายพันธุ์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย ถนนและบล็อกปูพื้นจากยางพารา ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้นำอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่ทางการเกษตรรายละเอียดสูงและแผนที่แบบ ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป