กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา food innopolis

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ชูไทยเป็น Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร     ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... 20% ประมาณการมูลค่าเพิ่มกว่า 4,600 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือรองรับ Food Innopolis และที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกิดความตระหนักในการใช้ วทน.นำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความยั่งยืน ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
... โดยการผลักดันโครงการ  ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยโครงการดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2559 โครงการ คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... และผลักดัน ได้แก่ OTOP  โครงการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร  คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
...      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สำหรับมาตรการด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันโครงการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
46. โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ โครงการ Food Innopolis เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันร่วมทุนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) ดำเนินงานโดย สวทน. ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... โดยจัดทำงบประมาณ 2 ลักษณะ  ได้แก่ Agenda Base ที่ต้องดำเนินการตามมติ ค.ร.ม.และเรื่องใหญ่ระดับประเทศ เช่น Food Innopolis / Test Lab(MSTQ) / การบริหารจัดการน้ำ / คลัสเตอร์บริหารงานวิจัย / ดาวเทียมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่กลางของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
... มาตรการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) 2. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง SMEs 3. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง OTOP และ 4. มาตรการสร้างธุรกิจใหม่ (Startup)       รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โดยทั้ง ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
50. รมว.วท. นำคณะผู้บริหาร วท. ประชุม TOP Executive ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  4. การผลักดันให้มี Food Innopolis    สำหรับแนวทางการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวคือ ทบทวนและปรับแผนปีงบประมาณ 2559 ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป